Közbeszerzés

A Dr. Dombi & Társai Ügyvédi Társulás hivatalos közbeszerzési tanácsadó partnere útján látja el tanácsadói és bonyolítói tevékenységét. Közvetlenül közreműködünk a magyarországi közbeszerzésekben egyrészt az eljárásokkal összefüggő szerződések elkészítése és véleményezése során, másrészt a hazai és uniós forrásokból kapott támogatások – közbeszerzési szempontból – problémamentes elszámolásában, mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon.

Szakértői erőforrásaink révén, valamint a szakmai szervezetekkel kialakított kapcsolataink útján magas fokú szakismeretekkel rendelkezünk a különböző típusú árubeszerzések, szolgáltatás-megrendelések és az építési beruházások bonyolítása kapcsán.

Kereskedelmi jog
Média jog
Az innováció és szellemi alkotások joga
Befektetési tanácsadás
Társasági jog és cégjog
Ingatlanjog
Munkajog
Adójog
Bányajog
Közbeszerzés