Média jog

Az Ügyvédi Iroda állandó megbízói révén kiemelkedő tapasztalattal bír a média- és reklámjog területén. Meglátásunk szerint a jelen médiapiac szereplőinek hatékony és gyors megoldásra van szüksége valamennyi ténylegesen felmerülő jogkérdés tekintetében, ezért a jogi lehetőségek és kockázatok késedelem nélküli felvázolása mellett segítjük sikeres működésüket. Az együttműködés lényeges elemének tartjuk, hogy munkatársaink rendelkezésre állnak mind a szellemi alkotásokkal-, szerzői jogi kérdésekkel összefüggő ügyekben; mind a PR, reklám, illetőleg a direkt- és online-marketing szerződéses konstrukcióinak jogszerű kialakításában; továbbá a szükségképpen felmerülő munkajogi ügyekben is. Célunk, hogy Ügyfeleinket hozzásegítsük a versenyjogi és adatvédelmi szempontoknak megfelelő, valamint a fogyasztóvédelmi szempontokat is kielégítő ügyletek megkötéséhez. A fenti nagyszerű elgondolás gazdasági realitása szerintünk csakis akkor áll fenn, ha működő konstrukciót, a szerződő felek számára kölcsönösen előnyös ügyletet készítünk elő, amelyre az tesz minket alkalmassá, hogy gyakorlati tapasztalattal bírunk mind az „ügynökségek”, mind a „reklámozók” oldalán.

Kereskedelmi jog
Média jog
Az innováció és szellemi alkotások joga
Befektetési tanácsadás
Társasági jog és cégjog
Ingatlanjog
Munkajog
Adójog
Bányajog
Közbeszerzés