Munkajog

A Dr. Dombi & Társai Ügyvédi Társaulás közreműködői azon az állásponton vannak, hogy az igényes és lelkiismeretes jogászi támogatás a magánszemély megbízókat ugyanúgy megilleti, mint a multinacionális vállalatokat. Ennek szellemében tisztelettel állunk a hatékony jogi segítséget kereső Ügyfeleink rendelkezésére a munkaviszonnyal és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokkal kapcsolatos tanácsadás révén. Vállaljuk szerződések szerkesztését, illetőleg képviselet ellátását munkaügyi jogvitákban, munkaviszony megszüntetésének jogi felülvizsgálata, valamint kártérítési igény érvényesítése tárgyában. Tapasztalatunk kiterjed a számos munkavállalót foglalkoztató cégek munkajogi ügyeinek teljes körű jogi támogatására is. Vállaljuk a belső szabályzatok, SZMSZ-ek kialakításában történő jogi közreműködést, illetőleg a felmerülő jogvitákban, a megegyezésre törekvés elsődleges célja mellett, peres képviselet is ellátunk.

Irodánk az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. állandó jogi partnerirodája.

Kereskedelmi jog
Média jog
Az innováció és szellemi alkotások joga
Befektetési tanácsadás
Társasági jog és cégjog
Ingatlanjog
Munkajog
Adójog
Bányajog
Közbeszerzés